Perfil U amb bisell

S’aplica en tot el perímetre d’un producte, amb un gruix determinat.