Paper enquitranat

Fabricat amb papers kraft en l’exterior i encolat a l’interior amb una capa d’enquitranat i reforçat amb una reixeta de polièster.
S’aplica per folrar l’interior de caixes de fusta per transport marítim degut a la seva impermeabilitat.
També és un material hidròfug.
Es subministra habitualment en bobines.

Categories: ,