Pallrun amb adhesiu

S’aplica sota caixa mitjançant adhesiu.
S’aplica en els laterals dels palets en posició vertical per fixar la mercaderia dins un contenidor o camió.