Cantonera estàndard

S’aplica en cantonades/cantells rectes, tant en posició vertical com horitzontal.