Manipulacions especials i muntatges de productes

En el nostre taller de manipulació estem preparats per realitzar feines senzilles i especials per proporcionar un producte acabat d’alta qualitat i amb rapidesa.

Realitzem manipulacions per fer-li arribar el seu producte acabat o semi-acabat, per una ràpida utilització.