Una empresa responsable protegeix la mercaderia per a què viatgi protegida en tot moment. Els sacs inflables que fabriquem a Rotri són una forma segura de tancar el camió o contenidor i no tenir que tornar a preocupar-se fins a arribar al destí perquè evita que la càrrega  es mogui durant el transport. D’aquesta manera, arriba en perfecte estat. Això té una repercussió en les despeses des de vàries perspectives:

  • Hi han menys devolucions, ruptures o reclamacions per un mal transport.
  • La seva aplicació és molt fàcil, així que es dedica menys temps a la càrrega que si s’utilitza un altre sistema de fixació. S’inflen ràpidament a través d’una vàlvula en una cantonada.
  • Es redueix l’ús de film o cintes  de subjecció que, a més a més, poden espatllar algunes mercaderies.
  • El temps de descàrrega és menor donat que els palets queden perfectament organitzat.
  • Són reutilitzables de manera que poden ser utilitzats en varis transports perquè es fabriquen en paper o ràfia i són molt resistents a ruptures.

Els sacs inflables poden fabricar-se en diferents mides per enviaments de tot tipus d’indústries: acer, vidre, arts gràfiques, electrònica, etc. I són vàlids tant en transport terrestre com marítim, aeri o ferroviari.

A més, s’ha de tenir en compte que és transmet una bona imatge d’empresa a l’obrir el camió o contenidor i trobar-ho tot perfectament ordenat i la mercaderia cuidada. Potser no té una impacte directe en despeses però si en la nostra reputació.

Sac inflable

Sac inflable – detall de les vàlvules

Sac inflable de Rotri

Sac inflable

Aplicació de diferents sacs inflables en un camió

Aplicació de sacs inflables en un camió