Sac inflable

Sac inflable

Sac inflable fabricat en paper o ràfia. S’ infla a través d’una vàlvula i serveix per assegurar la càrrega durant el transport, evitant que la mercaderia es desplaci i aconseguint que arribi a destí en perfecte estat.