Perfils de protecció (Cantoneres)

Perfil pla

S’aplica com a separador-divisor de diferents materials.
S’aplica en la finalització dels farcells-paquets.

Perfil U caixa

Embalatge lleuger amb cartró compacte per a productes específics.

Perfil U amb bisell

S’aplica en tot el perímetre d’un producte, amb un gruix determinat.

Perfil U flexible

S’aplica en materials o productes de formes corbades i/o rectes, amb un gruix determinat.

Perfil U estàndard

S’aplica en cantonades/cantells rectes, amb un gruix determinat, tant en posició vertical com horitzontal.

Perfil C

S’aplica en cantonades/cantells rectes i amb l’angle corbat, tant en posició vertical com horitzontal.

Cantonera puzzle

S’aplica just en l’angle del palet i/o producte. Fàcil sistema de fixació.

Cantonera per fleix

S’aplica en el cantell del producte i/o palet per protegir-lo de la pressió del fleix.

Marc protector amb cantonera

S’aplica en tot el perímetre de la part inferior o superior del palet, producte o interior de caixa.


  • 1
  • 2