Niu d'abella

Aplicacions construcció

Motlle/encofrat en niu d’abella que serveix per fer una reserva per les fonts d’instal·lació elèctrica, quan s’aboca el formigó en una obra.

Aplicacions especials

Embalatge específic segons exigències del producte a protegir.

Separador amb adhesiu

S’aplica en els laterals del palet finalitzat-acabat sobre camió i/o contenidor.
S’aplica a interior de caixa.
S’aplica sota una caixa box palet.
Fàcil aplicació.

Cunyes i bressols

S’aplica sota les bobines per falcar-les.

Cantoneres

S’aplica en cantonades/cantells rectes, tant en posició vertical com horitzontal. Diferents acabats d’angle.

Peces encunyades

Tenim moltes opcions i possibilitats d’adaptar el cartró niu d’abella en qualsevol producte, amb l’objectiu de protegir-lo i fixar-lo per el seu enviament o emmagatzematge.
S’aplica com a separador horitzontal entre els productes, sobre palet o en interior de caixa.
S’aplica com a reforç a interior de caixa.

Planxa estàndard

S’aplica com a separador horitzontal entre els productes o caixes ubicades sobre palet
S’aplica en la part superior del palet acabat-finalitzat.
S’aplica com a reforç a interior de caixa.
S’aplica en el interior de mobles, displays, cartells...
S’aplica com a divisori en la construcció d’estands. 

Niu d’abella

Producte fabricat amb paper on en el seu interior es conformen uns hexàgons (estructura alveolar hexagonal),semblant al plafó d’un rusc d’abelles.

Aquesta estructura interior hexagonal esdevé d’una gran lleugeresa i resistència a la compressió.

Serveix per múltiples funcions, però específicament per a la protecció de diferents material i/o productes.