Base palet (Pallrun)

Pallrun amb cantonera

S'aplica sota palet mitjançant fleix. Pot subministrar-se sense o amb adhesiu.

Pallrun amb adhesiu

S’aplica sota caixa mitjançant adhesiu.
S’aplica en els laterals dels palets en posició vertical per fixar la mercaderia dins un contenidor o camió.

Pallrun sense adhesiu

S’aplica sota caixa mitjançant cola, cinta de doble cara, claus o grapes.
S’aplica en espais d’interior de caixa per fixar la mercaderia durant el transport.

Base palet – Pallrun

Base de palet ideal per transportar mercaderies sense palet, poden enganxar directament el pallrun sota la mercaderia a transportar. Fabricat amb mandrils i perfils-U de cartró compacte per aconseguir un producte compacte, resistent i segur.