Planxes i rotlles

Indústria acer, siderúrgica, vidre, arts gràfiques i electrònica.