Perfil U estàndard

S’aplica en cantonades/cantells rectes, amb un gruix determinat, tant en posició vertical com horitzontal.