Pallrun amb cantonera

S'aplica sota palet mitjançant fleix. Pot subministrar-se sense o amb adhesiu.