Marc protector amb cantonera

S’aplica en tot el perímetre de la part inferior o superior del palet, producte o interior de caixa.