Cantonera puzzle

S’aplica just en l’angle del palet i/o producte. Fàcil sistema de fixació.