Cantonera flexible

S’aplica en materials o productes de formes corbades.