Transportar materials no és solament portar-los d’un lloc a un altre: es tenen que protegir per assegurar que arribin en perfectes condicions a casa del client. L’embalatge de la carga, tant pel transport com pel seu emmagatzematge, és molt important per aconseguir-ho: les petites accions són les que marquen la diferència. La professionalitat es mida pels detalls i utilitzar un perfil de protecció que protegeixi els paquets transmet una bona imatge de l’empresa.

Incorporant cantoneres, ens assegurem de que el producte, estigui situat en un palet o fulla lliscant, queda protegit de possibles topades durant el seu desplaçament. No és necessari invertir massa temps per ajustar-les gràcies al adhesiu que porten en una ala lo que els fixa amb gran rapidesa. Així s’evita que els cantells pateixin cops i es malmetin. També les cantoneres tenen la avantatge de repartir la pressió del fleix i del film de manera que no es deterioren els materials embalats.

Quan es millora l’embalatge s’optimitza l’emmagatzematge i el transport ja que, per un costat, el producte és més fàcil d’apilar gràcies a la resistència de la cantonera en vertical, i, per l’altre, perquè aconsegueix una major estabilitat en alçada lo que augmenta la quantitat de producte per palet. En definitiva, remuntar palets i fer-los més alts és més senzill utilitzant perfils de protecció.

Els nostres perfils de protecció estándar poden imprimir-se fins a tres colors. D’aquesta manera, no sols els palets es veuran protegits si no que es reforçarà visualment la imatge de la seva empresa.

perfil-cantonera-estàndard-rotri      perfil-cantonera-estàndard-rotri