El palet de fusta tradicional pesa i ocupa cert espai al magatzem, el que pot portar a pagar més per transportar mercaderies i ocupar determinat espai al magatzem. Per a solucionar aquest problema, a Rotri aconsellem als nostres clients utilizar com a base del palet el pallrun, perquè és molt més lleuger i molt compacte. D’aquest manera, es redueix el pes de la mercaderia a transportar i es guanya espai al magatzem.

El pallrun amb adhesiu és molt fàcil d’utilitzar: només s’ha de treure la banda i aplicar-la sota la caixa que pot ser de cartró o plàstic. És adherent en diferentes superfícies incloent-hi la fusta, sense necessitat de claus, grapes o altres elements metàlics. També es pot engantxar en els laterals del paquet per a fixar la mercaderia en posició vertical durant el transport.

Està fabricat amb mandrils i perfils-U de cartó compacte per a que sigui perfectament segur, tant durant la càrrega amb una carretilla elevadora com en el transport perquè és resistent als cops, la compressió i la tracció. La mercaderia s’estabilitza i arriba perfecta, assegurant la confiança dels nostres clients.

No és aquesta la única alternativa als palets de fusta que tenim a Rotri. També disposem de làmines lliscants que encara ocupen menys espai que el el pallrun, així que són ideals per a contenidors marítims. Els dos són reciclables, no necessiten tractament fitosanitari i poden acabar-se en diferents mides per a adaptar-se a mercaderies de tot tipus.

base-palet-pullrun-amb-adhesiu-rotri (4)

Pallrun adhesiu

base-palet-pullrun-amb-adhesiu-rotri (5)

Pallrun adhesiu

base-palet-pullrun-amb-adhesiu-rotri (9)

Pallrun adhesiu amb caixa